Don’t let this magic dies…


მაგია მოკვდა ჩვენში და ჩვენ შორის…

საინტერესოა, რამე თუ გამოვიდოდა.

იქნებოდა თუ არა ლამაზი ჩვენი ტანგო წვიმის ქვეშ….

მაგრამ… მაგრამ მაგია მოკვდა..

მაგია მარტო ერთ გულში ვერ ცოცხლობს…

დატოვე კომენტარი:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s